Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Wykorzystanie cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli drobne informacje tekstowe, które przechowywane są przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę.

Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystanie z serwisu.

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu realizacji umowy bądź na jaki została wyrażona zgoda.

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Euro Shipping Services Sp. z o.o.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Euro Shipping Services Sp. z o.o. informuje, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Euro Shipping Services Sp. z o.o. Ul. Energetyków 9 pok. 110, 70-656 Szczecin tel: 0048 (91) 462 35 99 e-mail: euroservices@ pro.onet.pl dalej jako „ADO”;

  2. dane osobowe są przetwarzane w celu należytego świadczenia przedmiotu umowy przez ADO, procesu rekrutacji (art. 6 ust 1.lit a-b RODO, art.9 ust1.lit a,b)

  3. dane udostępnione będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, a mianowicie armatorom na zlecenie, których administrator rekrutuje kandydatów, oraz podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

  4. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych

  5. do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która te dane umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz usunięcia ich w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania usunięcia na adres : euroservices@pro.onet.pl

  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

  7. podanie danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych spowoduje konieczność rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług pomiędzy ADO a Panem/Panią;

  8. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.