Aplikacja

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do złożenia dokumentów aplikacyjnych w naszej firmie. Zawsze staramy się, aby wszystkie kontrakty dla marynarzy były korzystne oraz zgodne z międzynarodowymi standardami. Nasz nieustanny rozwój pozwala nam zapewnić pracę u renomowanych armatorów na całym świecie.

Etapy składania aplikacji:

Dokumenty aplikacyjne udostępniamy w formie elektronicznej:

ESS Employees Data Sheet***

ESS Record of Service***

 *** Aby prawidłowo pobrać plik użyj przeglądarki Firefox lub Edge (w Chrome należy kliknąć na link prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję zapisz link jako…)

 

Klauzula informacyjna :Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych przesłanych i udostępnionych  dobrowolnie przez Kandydata mailem,  jest Euro Shipping Services Sp. z o.o. Ul. Energetyków 9 pok. 110, 70-656 Szczecin tel: 0048 (91) 462 35 99 e-mail: euroservices@ pro.onet.pl

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – procesu rekrutacji  (art. 6 ust 1.lit a-b RODO, art.9 ust1.lit a,b)

3.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.Podanie danych w formularzu aplikacyjnym  jest dobrowolne, aczkolwiek  niezbędne do dalszych procesów rekrutacyjnych, zgodnych z wymogami Konwencji o pracy na morzu 2006r.

5.Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, a mianowicie armatorom na zlecenie, których administrator rekrutuje kandydatów,  oraz podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

8.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.