Zgodnie z wymogami STCW 1978 Convention ,oraz armatora należy obowiązkowo wymienić w Urzędzie Morskim ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

na zintegrowane świadectwo ( 4 x 1 ) – Basic Safety Training Certificate

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnowienie kursu bezpieczeństwa (STCW) obejmuje trzy podstawowe kursy:

  • indywidualne techniki ratownicze (ITR),
  • przeciwpożarowy ( niezależnie ,że posiadamy Wyższy – należy zrobić kurs podstawowy ),
  • medyczny            ( niezależnie ,że posiadamy Wyższy – należy zrobić kurs podstawowy ).

Nie wymaga odnowienia kurs:

  • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna.

Na podstawie posiadanego świadectwa STCW tracącego ważność bądź jeszcze ważnego Urząd Morski wydaje świadectwo dotyczące w/w czterech kursów jako zintegrowane ( 4 w 1).

Powyższe zasady odnawiania świadectwa STCW dotyczą wyłącznie osób, które udokumentują minimum 6 miesięczny staż na morzu (pływanie na statkach), w trakcie 5 lat ważności posiadanego świadectwa STCW.

Pozostałe osoby muszą zaliczyć pełen 5 dniowy kurs zintegrowany.

PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r., poz.937).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Morskim.