JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Dokumentów Marynarzy

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel. 440-34-63fax: 488-03-26

e-mail: bdownar@ums.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r. poz. 937 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

–        wniosek

–         wyciąg pływania i/lub zaświadczenie o ukończeniu kursu (w zależności od świadectwa)

–         szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.ums.gov.pl/karty/dk/odnowienie_szczegoly.pdf

II. OPŁATY:

Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy  z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 611 z późn. zm.).

Aktualny cennik znajduje się na stronie:

http://www.ums.gov.pl/karty/dk/oplaty.pdf

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.