Od 2017 roku – zgodnie z Rozporządzeniem – obowiązuje odnowienie n/w Certyfikatów co 5 lat:

* Podstawowy i Wyższy P. Pożarowy   – Basic & Advanced Fire Fighting

* Indywidualne Techniki Ratownicze    – Personal Survival Techniques

* Ratownik Morski                                – Survival Craft

* Opieki Medycznej nad chorym           – Medical Care