PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI I WYKORZYSTANIA ECDIS 

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI I WYKORZYSTANIA ECDIS / Certificate of Training in the Operational Use Electronic Chart Display and Information Systems

Dostępne terminy: 

23-26/06/2015

Cena kursu 1100zł

OSZGM Szczecin

Pl. Stefana Batorego 4/16

70-207 Szczecin

www.kursymorskie.pl