PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI I WYKORZYSTANIA ECDIS

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI I WYKORZYSTANIA ECDIS / Certificate of Training in the Operational Use Electronic Chart Display and Information Systems

Terminy kursów:

22-25/06/2015

06-09/07/2015

Cena kursu 1300zł

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich

Akademia Morska w Szczecinie

tel. +48 91 48 09 717

fax + 48 91 48 09 489

www.sdko.am.szczecin.pl