Informujemy, że wszyscy kapitanowie, C/O i 2/O mustrujący na coastery:

  • Delia
  • Nestor
  • Thebe
  • Theseus
  • Zeus

muszą posiadać certyfikat Type Specyfic ECDIS for eGlobe2, w który są lub będą wyposażone wyżej wymienione statki. Osoby, które go nie posiadają otrzymają dostęp do bezpłatnego szkolenia online przed zamustrowaniem.

Przed zamustrowaniem na MV „Wilson Jupiter” wymagany jest Type specific ECDIS for Transas Navi Sailor 4000.

Pozostałe statki pozostają bez zmian. Oficerowie pokładowi i kapitanowie muszą posiadać certyfikaty:

  • Mediterranean Sea: Transas Navi Sailor 4000
  • Arabian Sea: Transas Navi Sailor 4000
  • Lake Erie: Danlec
  • ESL Dar Es Saalam: Danlec
  • pozostałe statki: eGlobe 2

W przypadku braku koniecznego certyfikatu prosimy o zgłoszenie się. Zostanie zorganizowane odpowiednie szkolenie online.