Type Specyfic ECDIS

Informujemy, że wszyscy kapitanowie, C/O i 2/O mustrujący na coastery: DeliaNestorThebeTheseusZeus muszą posiadać certyfikat Type Specyfic ECDIS for eGlobe2, w który są lub będą wyposażone wyżej wymienione statki. Osoby, które go nie posiadają otrzymają dostęp do...