Informacja Wydziału Dokumentów Marynarzy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje, że z dniem 20 sierpnia 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z dnia 19 sierpnia...