Type Specyfic ECDIS

Informujemy, że wszyscy kapitanowie, C/O i 2/O mustrujący na coastery: DeliaNestorThebeTheseusZeus muszą posiadać certyfikat Type Specyfic ECDIS for eGlobe2, w który są lub będą wyposażone wyżej wymienione statki. Osoby, które go nie posiadają otrzymają dostęp do...

Oferta Obsługi Prawnej Marynarzy

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Zielmachowicz świadczy usługi związane z kompleksową obsługą prawną marynarzy poprzez dokonywanie analiz, opinii prawnych, sporządzaniem pism w postępowaniach podatkowych i czynnościach sprawdzających, sporządzaniem wniosków o...